S.P. Geouuringud OÜ

 

Ehitusgeoloogilised (geotehnilised) uuringud

 

 

Ehitusgeoloogiliste uuringute regulatsioon

Ehitusgeoloogilised uuringute läbiviimise kord Eestis on kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr.71 „Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise kord“. Loe edasi

 

Geotehnilise uuringu eesmärk ja sisu

Geotehniline uuring annab kõik ehitise projekteerimiseks vajalikud andmed ehitusaluse pinnase ja pinnasevee kohta, selgitab projekteerimise seisukohalt olulised pinnaseomadused, hindab nende normväärtused, mis on vajalikud geotehniliste arvutusteks.
Loe edasi

 

Geotehnilise uuringu vajalikkusest

Erinevalt ehitusmaterjalidest (betoon, teras, jms) ei oli ehitusgeoloogilised tingimused kunagi ühetaolised. Varasemate puurimisandmete põhjal (kui selliseid on läheduses tehtud) võib niiöelda laias skaalas prognoosida geoloogilist lõiget mingis asukohas. Loe edasi

 

Geotehnilise uuringu etapid

Kui ehitise rajamisega kaasnevad suuremad riskid on kasulik uuringud teha mitmes etapis. Reeglina räägitakse 3 etapist, mis võivad osaliselt kattuda- eeluuringud, põhiuuringud ja kontrolluuringud.Loe edasi

 

Millised andmed on vajalikud uuringule hinnapakkumise koostamiseks

Pinnaseuuringu hinnapakkumise koostamiseks vajame järgmisi andmeid: uuritava ehitise aadress, otstarve ja kirjeldus (mõõtmed, korruselisus, konstruktsioon), asendiplaan (geoalus) koos uuritava ehitise kontuuriga. Kui vajame pakkumise koostamiseks lisainfot võtame Teiega ühendust.

 

KÜSI HINNAPAKKUMIST