S.P. Geouuringud OÜ

TEENUSED

 

S.P. Geouuringud OÜ pakub järgmisi teenuseid:

 

–  ehitusgeoloogiliste uuringute korraldamine ja läbiviimine

–  ehitusgeoloogilised eeluuringud, geotehnilised hinnangud olemasolevate uuringuandmete ja andmebaaside põhjal

–  geotehniliste välikatsete ja laboriteimide korraldamine ning andmetöötlus

–  pinnase geotehniliste omaduste ja parameetrite määramine

–  geotehniline ehitusjärelevalve, pinnasetingimuste kontroll, pinnasetäite sobivuse ja tiheduse kontroll, seire

–  arvutused ja analüüsid (vundamendi kandevõime ja vajum, pinnaserajatiste ja nõlvade püsivus)

–  pinnase ja pinnasevee reostuse uuringud

–  joogiveeproovide võtmine

 

Esilehele >